0

IMO 2020 Sülfür Oranı’nın Çevreye Olumlu Etkileri – Mehmet GÜR

1 Ocak 2020, gemilerde kullanılan akaryakıtın kükürt içeriğine ilişkin yeni bir sınır yürürlüğe girerek hava kalitesini iyileştirmek, çevreyi ve insan sağlığını korumak için önemli bir dönüm noktası oldu.

IMO 2020 olarak bilinen kural, belirlenmiş emisyon kontrol alanları dışında çalışan gemilerde kullanılan akaryakıttaki kükürdü % 0,50 ile sınırlandırmaktadır. Bu yeni sınır, Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin (MARPOL) Ek 6 da yapılan bir değişikliğin ardından zorunlu hale getirilmiştir.

Yeni sınırın yürürlüğe girmesinden önce çoğu gemi ağır fuel oil kullanıyordu. Ham petrolün damıtılmasından elde edilen bir kalıntı olarak ağır fuel oil, motorda yanmanın ardından gemilerin emisyonlarına neden olan çok daha yüksek bir kükürt içeriğine sahipti. Şimdi, gemilerin büyük çoğunluğu yeni limite uymak için çok düşük sülfürlü fuel oil kullanıyor ve IMO’ya bugüne kadar herhangi bir güvenlik ve çevre sorunu bildirilmedi.

Gemilerden kaynaklanan kükürt oksit (SOx) emisyonlarında ortaya çıkan azalma özellikle limanlara ve kıyılara yakın yaşayan nüfuslar için büyük sağlık ve çevresel faydalar sağlıyor. Sülfür oksitler insan sağlığına zararlı olup solunum, kalp damar ve akciğer hastalıklarına neden olur. SOx atmosfere salındığında, ekinleri, ormanları ve su türlerini etkileyen ve okyanusların asitleşmesine katkıda bulunan asit yağmuruna neden olabilir. Ayrıca yapılan araştırmalar dikkate alındığında SOx gazının atmosferde yoğun bir şekilde birikmesi sonucunda beyin ve kalp gibi önemli yaşamsal organlarda önemli derecede fonksiyon bozukluklarına sebep olmaktadır.

 

Finlandiya tarafından IMO’nun Deniz Çevresini Koruma Komitesi’ne  gönderilen kükürt emisyonlarının insan sağlığı üzerindeki etkileri üzerine yapılan araştırmaya göre 2020 yılından itibaren gemilerde kükürt sınırını azaltılmaması halinde gemilerden kaynaklanan hava kirliliğinin, 2020-2025 yılları arasında dünya çapında 570.000 ek prematüre bebek ölümüne sebep olacağı belirtilmiştir. Bu nedenle gemilerde kullanılan yakıtta kükürdün sınırının düşürülmesi, özellikle limanlara ve büyük deniz yollarına yakın yaşayan nüfuslar için sağlık faydaları sağlayacaktır. Ayrıca SOx gazının sebep olduğu asit yağmurları bölgedeki tarımsal alanlara  büyük ölçüde zarar verip tarımsal verimliliği önemli derecede azaltmaktadır. Bu gazlardan dolayı tarımsal ürünlere geçen ağır metaller insanlardaki kanser oranını %10’a kadar arttırdığı ortaya konulmuştur. Yürürlüğe girecek bu yeni oran günümüzün geniş gemi filosuna sahip şirketler için ekonomik açıdan büyük bir külfet anlamına gelsede yapılan bu bilimsel araştırmaların  ortaya koyduğu çarpıcı sonuçlar göz önüne alındığında bunun geleceğe ve çevreye yönelik olumlu sonuçları olacaktır.

 

KAYNAKÇA

https://www.hellenicshippingnews.com/benefits-of-imo-2020-and-impacts-on-shipping-industry/

https://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/Sulphur-2020.aspx

https://www.onthemosway.eu/sulphur-2020-cutting-sulphur-oxide-emissions/?cn-reloaded=1

 

admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir